Chi tiết rao vặt

Gia hạn 1 năm (Renew 1 year)

Gia hạn visa 1 năm (Renew 1 year)Ký hiệu TT là gì? (What is sign TT ?)

Visa TT : Thị thực ký hiệu TT ( sau gọi tắt là Visa TT ) là thị thực cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ hoặc người nước ngoại là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam. Visa TT có thời hạn không quá 12 tháng.
(Visa TT is a visa issued to foreigners who are spouses, children under 18 years of age of the foreigners issued with visa as LV1, LV2, ĐT, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ or foreigners who are fathers, mothers, spouses, children of Vietnamese citizens. The duration of TT visa is not longer than 12 months).
Ký hiệu TT có các loại visa sau: (Sign TT has the following forms)
1 tháng 1 lần ( 1 month – single entry)
3 tháng 1 lần ( 3 months – singl entry)
3 tháng nhiều lần ( 3 months – multiple entries)
6 tháng nhiều lần ( 6 months – multiple entries)
1 năm nhiều lần ( 1 year – multiple entries)
Gia hạn visa 1 năm 1 lần là thời hạn khách xin thêm 1 năm 1 lần kể từ ngày hết hạn (Renew visa 1 year- single entry is the period time which clients claim more 1 year – single entry from the expiry date)
Không công ty bảo lãnh (Not having guarantee company) Gia hạn visa 1 năm 1 lần (Renew visa 1 year- single entry)

Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han lưu trú 1 năm 1 lần
(Origin TT 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 1 year – single entry)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han lưu trú 1 năm 1 lần 1 lần
(Origin TT 1 month entries Moc Bai gate renew residence 1 year – single entry)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han lưu trú 1 năm 1 lần
(Origin TT 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 1 year – single entry)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han lưu trú 1 năm 1 lần
(Origin TT 1 month entries Da Nang gate renew residence 1 year – single entry)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han lưu trú 1 năm 1 lần
(Origin TT 1 month entries Nam Can gate renew residence 1 year – single entry)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han lưu trú 1 năm 1 lần
(Origin TT 1 month entries Lao Bao gate renew residence 1 year – single entry)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han lưu trú 1 năm 1 lần
(Origin TT 1 month entries Noi Bai gate renew residence 1 year – single entry)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han lưu trú 1 năm 1 lần
(Origin TT 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 1 year – single entry)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han lưu trú 1 năm 1 lần
(Origin TT 1 month entries Mong Cai gate renew residence 1 year – single entry)
Gia hạn visa 1 năm nhiều lần (Renew visa 1 year- multiplle entries)

Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
(Origin TT 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 1 year – multiple entries)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
(Origin TT 1 month entries Moc Bai gate renew residence 1 year – multiple entries)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
(Origin TT 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 1 year – multiple entries)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
(Origin TT 1 month entries Da Nang gate renew residence 1 year – multiple entries)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
(Origin TT 1 month entries Nam Can gate renew residence 1 year – multiple entries)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
(Origin TT 1 month entries Lao Bao gate renew residence 1 year – multiple entries)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
(Origin TT 1 month entries Noi Bai gate renew residence 1 year – multiple entries)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
(Origin TT 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 1 year – multiple entries)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
(Origin TT 1 month entries Mong Cai gate renew residence 1 year – multiple entries)
Có công ty bảo lãnh (Having guarantee company) Gia hạn visa 1 năm 1 lần ( Renew visa 1 year – single entry)

Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han lưu trú 1 năm 1 lần
(Origin TT 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 1 year – single entry)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han lưu trú 1 năm 1 lần 1 lần
(Origin TT 1 month entries Moc Bai gate renew residence 1 year – single entry)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han lưu trú 1 năm 1 lần
(Origin TT 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 1 year – single entry)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han lưu trú 1 năm 1 lần
(Origin TT 1 month entries Da Nang gate renew residence 1 year – single entry)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han lưu trú 1 năm 1 lần
(Origin TT 1 month entries Nam Can gate renew residence 1 year – single entry)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han lưu trú 1 năm 1 lần
(Origin TT 1 month entries Lao Bao gate renew residence 1 year – single entry)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han lưu trú 1 năm 1 lần
(Origin TT 1 month entries Noi Bai gate renew residence 1 year – single entry)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han lưu trú 1 năm 1 lần
(Origin TT 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 1 year – single entry)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han lưu trú 1 năm 1 lần
(Origin TT 1 month entries Mong Cai gate renew residence 1 year – single entry)
Gia hạn visa 1 năm nhiều lần (Renew visa 1 year – multiple entries)

Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Tân Sơn Nhất gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
(Origin TT 1 month entries Tan Son Nhat gate renew residence 1 year – multiple entries)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
(Origin TT 1 month entries Moc Bai gate renew residence 1 year – multiple entries)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Cam Ranh gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
(Origin TT 1 month entries Cam Ranh gate renew residence 1 year – multiple entries)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Đà Nẵng gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
(Origin TT 1 month entries Da Nang gate renew residence 1 year – multiple entries)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nậm Cân gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
(Origin TT 1 month entries Nam Can gate renew residence 1 year – multiple entries)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Lao Bảo gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
(Origin TT 1 month entries Lao Bao gate renew residence 1 year – multiple entries)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Nội Bài gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
(Origin TT 1 month entries Noi Bai gate renew residence 1 year – multiple entries)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Hữu Nghị gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
(Origin TT 1 month entries Huu Nghi gate renew residence 1 year – multiple entries)
Gốc TT 1 tháng nhập cảnh cửa khẩu Móng Cái gia han lưu trú 1 năm nhiều lần
(Origin TT 1 month entries Mong Cai gate renew residence 1 year – multiple entries)

Mọi chi tiết tư vấn thủ tục xuất nhập cảnh xin liên hệ: (All information consultant immigration, please contact)

CÔNG TY TNHH VISA BẢO NGỌC
88-90 TRẦN HỮU TRANG,P.10, PHÚ NHUẬN,TP.HCM
Đt: (08) 384 52 850 – 0918 126 190 (Zalo, Line) – 0916926190 (Zalo,Line, Viber) – Mr.Cường
0915526190 – 0983915304 Ms. Trang
Email: visabaongoc@gmail.com
Facebook:htpp://facebook.com/visabaongoc
Website: http://visabaongoc.com/
Tin liên quan Dịch vụ - Du lịch

Xe bus Đà Nẵng đi Bà Nà
Tour Đà Nẵng Phú Quốc Quy Nhơn
Tour Đà Nẵng dài ngày
Hồ sơ cấp giấy phép lao động - Chức Danh Giám Đốc Điều Hành
Gia hạn 1 năm (Renew 1 year)
Gia hạn 1 năm (Renew 1 year)
Gia hạn lưu trú 1 tháng (Renew a residence 1 month)
Ghế mát xa Okasa nên mua cái nào ?
Ghế mát xa Okasa nên mua cái nào ?
Ghế mát xa Okasa nên mua cái nào ?
Ghế mát xa Okasa nên mua cái nào ?
Ký hiệu TT gia hạn 6 tháng (Sign Visa TT renew 6 months)
Thẻ tạm trú cho vợ (chồng) theo chồng (vợ) Việt Nam
Mơ thấy cá voi có ý nghĩa gì?
Thẻ tạm trú 1 năm cho việt kiều và thân nhân việt kiều
Ngủ mơ thấy gạo có ý nghĩa gì?
Ngủ mơ thấy mưa đánh số mấy?
Thẻ tạm trú 3 năm cho đại diện pháp luật
Mẫu Số 1 Trong Giấy Phép Lao Động
Hồ sơ cấp giấy phép lao động - Chức danh lao động kĩ thuật
Cấp lại giấy phép lao động do bị mất - Công ty tphcm
Câu hỏi GPLĐ cho khách nước ngoài là Chuyên Gia
Thông tư số 23-2017TT-BLĐTBXH
Máy khoan phay Bemato
Mẫu số 9 trong giấy phép Lao Động (Form no.9 in work permit)
Website : raovat.trit.vn - muaban.trit.vn - raovat.orgs.vn Email : admin@trit.vn
Copyright © 2008 www.trit.vn. All rights reserved.