Tin của rec3.gpo

Tuyển Trợ lý kế toán, kiểm toán – Mã: TLKT-AC Tuyển Trợ lý kế toán, kiểm toán – Mã: TLKT-AC(342)
Tuyển Chuyên gia tư vấn hệ thống lương (3P) – Mã: CGC&B-GPO Tuyển Chuyên gia tư vấn hệ thống lương (3P) – Mã: CGC&B-GPO(344)
Tuyển Trưởng/phó phòng kế toán kiểm toán - Mã: TPKT–AC Tuyển Trưởng/phó phòng kế toán kiểm toán - Mã: TPKT–AC(353)
Tuyển Chuyên viên chăm sóc khách hàng – Mã: CVCSKH-GPO Tuyển Chuyên viên chăm sóc khách hàng – Mã: CVCSKH-GPO(350)
Tuyển Phó GĐ sản xuất – Mã: PGĐSX-S Tuyển Phó GĐ sản xuất – Mã: PGĐSX-S(343)
Tuyển Quản lý vườn thú - MTD: QLVT-F Tuyển Quản lý vườn thú - MTD: QLVT-F(357)
Tuyển Phó tổng giám đốc phụ trách thi công xây dựng - MTD: GĐTC-F Tuyển Phó tổng giám đốc phụ trách thi công xây dựng - MTD: GĐTC-F(350)
Tuyển Nhân viên Marketing - Mã: MKT–GPO Tuyển Nhân viên Marketing - Mã: MKT–GPO(356)
Tuyển Chuyên viên phân tích tài chính - Mã: CVPTTC-PDG Tuyển Chuyên viên phân tích tài chính - Mã: CVPTTC-PDG(352)
Tuyển Nhân viên tuyển dụng - Mã: NVTD-GPO Tuyển Nhân viên tuyển dụng - Mã: NVTD-GPO(345)
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng - Mã: CVTD-GPO Tuyển Chuyên viên tuyển dụng - Mã: CVTD-GPO(356)
Tuyển Nhân viên văn phòng – MTD: NVVP-GPO Tuyển Nhân viên văn phòng – MTD: NVVP-GPO(350)
Tuyển Kế toán tổng hợp - Mã: KTTH-AB Tuyển Kế toán tổng hợp - Mã: KTTH-AB(344)
Tuyển Chánh văn phòng điều hành - Mã: CVP-AB Tuyển Chánh văn phòng điều hành - Mã: CVP-AB(344)
Tuyển Digital Marketing Manager - Code: DMM-LHP Tuyển Digital Marketing Manager - Code: DMM-LHP(348)
Tuyển Sales Manager – MTD: SMIM Tuyển Sales Manager – MTD: SMIM(216)
Tuyển Design Manager – Code: PD-OAD Tuyển Design Manager – Code: PD-OAD(208)
Tuyển Florist - Code: F-HA Tuyển Florist - Code: F-HA(365)
Tuyển Cooperate sales manager - Code: CSM-HA Tuyển Cooperate sales manager - Code: CSM-HA(341)
Tuyển Director of Marketing – Code: MKT-D- K Tuyển Director of Marketing – Code: MKT-D- K(353)
Tuyển Trưởng phòng An toàn Lao động - MTD: TPATLĐ-PĐ Tuyển Trưởng phòng An toàn Lao động - MTD: TPATLĐ-PĐ(361)
Tuyển Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh và đấu thầu - MTD: PTGĐKD-F Tuyển Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh và đấu thầu - MTD: PTGĐKD-F(355)
Tuyển Recruitment Staff - Code: NVTD-GPO Tuyển Recruitment Staff - Code: NVTD-GPO(361)
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng – Mã: NVCSKH-GPO Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng – Mã: NVCSKH-GPO(345)
Tuyển Nhân viên nghiên cứu thị trường – Mã: MRS-GPO Tuyển Nhân viên nghiên cứu thị trường – Mã: MRS-GPO(346)
 1 2  
Website : raovat.trit.vn - muaban.trit.vn - raovat.orgs.vn Email : admin@trit.vn
Copyright © 2008 www.trit.vn. All rights reserved.